Govern obert i transparència

Comunicacions anònimes

Comunicacions anònimes

La bústia ètica i de Bon Govern inclou mecanismes per garantir la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l'òrgan gestor i saber l'estat de tramitació. Es vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar informaciósense patir represàlies.

La bústia garanteix en tot moment la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat del comunicador?. Les persones poden facilitar les seves dades identificatives i de contacte o, si ho prefereixen, també poden fer la comunicació de manera anònima.

Teniu dues opcions per fer la comunicació de manera anònima:

- Utilitzant el vostre navegador però sense facilitar les dades identificatives i de contacte. En aquest cas queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa la comunicació.?

Utilitzant una xarxa d'anonimització, que garanteix plenament l'anonimat de la comunicació en l'entorn digital (també de la direcció IP, que pot identificar qui navega per Internet). L'eina més utilitzada per fer-ho és la xarxa TOR.

La bústia ètica i de bon govern és un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació i també incorpora eines per garantir els drets de les persones a les quals s'atribueix una conducta que no s'ajusta a les regles ètiques.