Govern obert i transparència

Per què?

Per què s'ha creat aquest canal de participació i col·laboració?

Per enfortir la integritat del sector públic municipalLa bústia ètica i de Bon govern té com a objecte afavorir el compliment dels valors de qualitat democràtica. Neix amb l’objectiu d’afavorir el compliment dels principis o les regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes i el personal al servei dels òrgans i les entitats municipals.

Com a mitjà de prevenció de conflictesEs tracta d’un canal segur i bidireccional que promou la col·laboració entre l'Administració municipal i les persones per cultivar els valors ètics en la gestió pública a través de la participació.

Per garantir la confidencialitat de les comunicacions i l'indemnitat del comunicadorLa bústia garanteix en tot moment la confidencialitat. La persona que fa la comunicació té dret a la protecció eficaç de la seva identitat i integritat laboral, i a la plena garantia de l'anonimat en l'entorn digital si opta fer la comunicació de manera anònima.