Govern obert i transparència

Bústia ètica i de Bon Govern

Què és?

La Bústia Ètica i de Bon Govern és un canal de comunicació segur que l’Ajuntament de Manresa posa a disposició de qualsevol persona, amb l’objectiu d’oferir un espai on pugui informar o denunciar qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern o a l’ordenament jurídic, o plantejar alguna consulta relacionada amb dilemes ètics que s’hagin pogut plantejar, entesos ambdós com una manera de reforçar la gestió pública, els valors de la qualitat democrática i de bona administracióen un context de millora contínua en la qualitat dels serveis públics.

Es tracta d’un canal de detecció i resolució de males pràctiques que garanteix que persones físiques i jurídiques puguin aportar, amb total confidencialitat, informació amb la finalitat que l’Ajuntament investigui i resolgui el problema, sempre que això sigui possible.

La bústia cerca promoure la col·laboració entre l'Administració municipal i les persones per cultivar els valors ètics en la gestió pública a través de la participació. Qualsevol persona que hagi detectat un possible cas de mala praxi a l'Ajuntament, ho pot posar en coneixement de forma anònima si ho desitja, i fer el seguiment de les possibles actuacions que se'n derivin.