Govern obert i transparència

Ordenances i reglaments en tràmit d'aprovació inicial

A continuació es recullen les ordenances i reglaments per a les quals es troba obert aquest tràmit, amb indicació del títol, els documents que es posen a disposició dels ciutadans, data en què finalitza el termini de consulta i enllaç per realitzar les aportacions:

Actualment no hi ha cap reglament ni ordenança en tràmit d'aprovació inicial.