Govern obert i transparència

Pla normatiu

La llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, preveu en el seu Títol VI un seguit d'actuacions en relació amb la potestat reglamentària de les administracions públiques amb la finalitat e garantir els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència previstos a l'art. 129.

Entre altres, en el seu art. 132, s'estableix l'obligació que les administracions públiques facin públic un pla normatiu que contingui les iniciatives legals o reglamentàries que s'hagin d'elevar per a la seva aprovació l'any següent. Aqust document s'haurà de fer públic al portal de la transparència de l'administració corresponent.

Per resolució de l'alcalde núm. 18768, de 21 de desembre de 2022, es va aprovar el Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de Manresa per a 2023. 

Pla Normatiu 2023

Per resolució de l'alcalde núm. 16104, de 29 de setembre de 2023, es va aprovar la modificació del Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de Manresa per a 2023.

Modificació Pla Normatiu 2023

Per resolució de l'alcalde núm. 16744, de 10 d'octubre de 2023, es va aprovar la segona modificació del Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de Manresa per a 2023.

Segona modificació Pla Normatiu 2023

Per resolució de l'alcalde núm. 19133, de 15 de novembre de 2023, es va aprovar la tercera modificació del Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de Manresa per a 2023.

Tercera modificació Pla Normatiu 2023

Per resolució de l'alcalde núm. 19410, de 17 de novembre de 2023, es va aprovar la quarta modificació del Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de Manresa per a 2023.

Quarta modificació Pla Normatiu 2023