Govern obert i transparència

Pla normatiu

La llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, preveu en el seu Títol VI un seguit d'actuacions en relació amb la potestat reglamentària de les administracions públiques amb la finalitat e garantir els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència previstos a l'art. 129.

Entre altres, en el seu art. 132, s'estableix l'obligació que les administracions públiques facin públic un pla normatiu que contingui les iniciatives legals o reglamentàries que s'hagin d'elevar per a la seva aprovació l'any següent. Aqust document s'haurà de fer públic al portal de la transparència de l'administració corresponent.

Per resolució de l'alcalde núm. 21301, de 19 de desembre de 2023, es va aprovar el Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de Manresa per a 2024.

PLA NORMATIU 2024

Per resolució de l'alcalde núm. 8553, de 23 de maig de 2024, es va aprovar la modificació del Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de Manresa per a 2024.

Modificació del Pla Normatiu 2024

En els següents enllaços podeu consultar els Plans Normatius d'anys anteriors: