Govern obert i transparència

Queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments a l'Ajuntament de Manresa

Si voleu presentar una queixa o suggeriment a l'Ajuntament de Manresa ho podeu fer a través d'aquest tràmit 

Dades sobre les queixes i suggeriments a l'Ajuntament de Manresa

Informació estadística anual sobre la quantitat de queixes, distribuïdes per serveis, percentatge de resolució, temps mitjà de resolució, distribució per barris i distribució per mitjà d'arribada

Queixes i suggeriments al Síndic de Greuges

El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l'Administració catalana, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament.

També supervisa les empreses privades que presten serveis d'interès públic, com ara la llum, la telefonia, l'aigua, el gas, el servei postal, etc.

Si voleu presentar una queixa o suggeriment al Síndic de Greuges o ho podeu fer a través d'aquesta pàgina  

Dades sobre les queixes presentades al Síndic de Greuges al municipi de Manresa

Informes anuals del Síndic de Greuges referents al municipi de Manresa