Govern obert i transparència

Pressupost en gràfics

Despeses per regidories

Despeses   Ingressos  

Pressupost inicial, és el pressupost aprovat pel Ple Municipal.

Pressupost definitiu, és el pressupost inicial amb les modificacions de previsions de noves despeses i ingressos. (Nomenclatura del pressupost)