Govern obert i transparència

Pressupost en gràfics

Despeses per programes

Despeses   Ingressos  
            

Pressupost inicial, és el pressupost aprovat pel Ple Municipal.

Pressupost definitiu, és el pressupost inicial amb les modificacions de previsions de noves despeses i ingressos. (Nomenclatura del pressupost)