Govern obert i transparència

Atenció ciutadana

L'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Manresa es materialitza mitjançant les oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) i d'Atenció Econòmica (OAE). La primera va començar a funcionar el maig del 2009 i la segona el setembre del 2011 amb l'objectiu de facilitar als ciutadans la tramitació de bona part de les gestions que necessiten fer amb l'Ajuntament així com oferir un servei d'atenció personalitzada que acompanyi el ciutadà en el seu procés particular.

La seva funció d'informar, dirigir i orientar, tot centralitzant la informació de la gestió municipal  es fa utilitzant tots els canals disponibles: presencial, telefònic i telemàtic.

Recursos a disposició pel canal presencial

 • Registre d'entrada de documents
 • Orientació als ciutadans en els tràmits municipals
 • Informació urbanística
 • Exposició pública del planejament general i derivat
 • Informació pública d'expedients d'activitats i obres
 • Gestió del Padró d'habitants
 • Dades estadístiques de població
 • Duplicats de rebuts de pagament de tributs i certificat   d'inexistència de deutes
 • Validació identitat del certificat digital
 • Obtenció PIN d'accés a la Carpeta ciutadana
 • Cens d'animals domèstics
 • Sol.licitud de concessió sobre el dret funerari
 • Gestió de sepultures de concessió municipal
 • Renúncia, nomenament i duplicat de drets funeraris
 • Certificats i cancel·lacions del Registre d'unions estables de parella
 • Recollida de notificacions, consulta del tauler d'anuncis, compulsa de documents municipals
 • Registre d'entitat ciutadana
 • Sol.licitud de participació en òrgans de participació ciutadana
 • Inscripció escoles i colònies esportives, activitats municipals, aules de cultura i activitats formatives
 • Recepció de Queixes i Suggeriments
 • Etiquetes de No publicitat a la bústia
 • Accés a la base de dades del 010
 • Incloure actes a l'Apuntador
 • Informacions genèriques de Manresa
 • Talls de circulació i obres
 • Material promoció  de Manresa.
 • Servei de recollida de mobles i estris domèstics a la via pública
 • Rebre l'Apuntador si es resideix fora del nucli urbà
 • Sol.licitud de targetes socials del Bus urbà
 • Targeta d'autorització per circular per l'illa de vianants
 • Vehicles abandonats a la via pública
 • Accés, consulta i informació sobre la resta de tràmits de competència municipal

Recursos a disposició pel canal telefònic 010 (cost segons operadora)

 • Serveis, entitats i equipaments de la ciutat
 • Servei de Cita prèvia vinculat a serveis municipals
 • Circul.lació i transport urbà
 • Agenda d'activitats
 • Etiquetes de No publicitat a la bústia
 • Accés a la base de dades del 010
 • Incloure actes a l'Apuntador
 • Informacions genèriques de Manresa
 • Informar als veïns dels talls de circulació i obres
 • Inscripció a altres activitats municipals
 • Inscripció a les Aules de Cultura
 • Inscripció a la formació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
 • Inscripció Colònies Esportives Municipals
 • Inscripció Escoles Esportives Municipals
 • Orientació als ciutadans sobre la gestió municipal
 • Recepció de Queixes i Suggeriments
 • Recollida de mobles i estris domèstics al carrer
 • Rebre l'Apuntador si es resideix fora del nucli urbà
 • Vehicles abandonats a la via pública
 • Consulta genèrica sobre la resta de tràmits i serveis municipals

 Recursos a disposició pel canal telemàtic

 • Carpeta del ciutadà
 • Tràmits municipals en línia
 • Pàgina web municipal

 • Adreça:
  pl. Major, 1 bx
 • Telèfon:
  010 (amb cost segons operadora) / 938782301
 • Correu electrònic:
  oac@ajmanresa.cat
 • Horari:
  Horari general (del 16 de setembre al 25 de juny):
  - Dilluns: de 9 a 18 h
  - De dimarts a divendres: de 9 a 15 h
  Consulteu horari de Nadal

  Horari d'estiu (del 26 de juny al 15 de setembre):
  - De dilluns a divendres: de 9 a 14 h