Govern obert i transparència

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol personal o en representació de qualsevol persona jurídica, mitjançant aquest tràmit: Sol.licitud d'accés a la informació pública .

Les formes de tramitació i el procediment pas a pas de resolució el trobareu descrit en el mateix tràmit.

Podeu fer un seguiment del tràmit a través de la Carpeta Ciutadana.