Govern obert i transparència

Factures electròniques

D’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Manresa, tots els proveïdors han d’emetre factures electròniques a l’Ajuntament de Manresa.

A la factura electrònica s’ha d’indicar el número de referència intern de l’Ajuntament, que es comunica als proveïdors en el document d’adjudicació de l’obra, servei, subministrament, etc... Aquest número de referència comença per 2 a continuació consta l’any i després varis números, amb un nombre total de dígits de 12.

Per confeccionar la factura electrònica necessitareu els codis DIR3 de l'Ajuntament de Manresa, que són:

  • Oficina comptable: L01081136
  • Òrgan gestor: L01081136
  • Oficina tramitadora: L01081136

Per a més informació sobre la tramitació de la factura electrònica, us convidem a accedir als enllaços següents: