Rosa de Paz Sanjuan

Rosa de Paz Sanjuan

Rosa de Paz Sanjuan és mestra, educadora i pedagoga social. He explorat diferents formacions relacionades amb l’ educació emocional i la cooperació internacional. He après especialment de l’ experiència directa i dels equips de treball, tant des de l’ àmbit professional com des del voluntariat en entitats socials i de lleure educatiu. Després d’ una primera etapa participant en projectes socials acompanyant diferents grups de persones vulnerabilitzades, una estada a Nicaragua em va fer descobrir la cooperació Internacional com a eina de canvi personal i comunitari. Professionalment, he treballat a CRAEs, Creu Roja, Setem i a l’ Ajuntament de Manresa, on actualment treballo en el Programa de Cooperació. Des d’aquesta posició, represento al Consell Municipal de Solidaritat i a l’ equip de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. Aquest treball conjunt ha permès avançar cap a un model de cooperació transformador i basat en la justícia global.

El Consell Municipal de Solidaritat és el primer consell sectorial que es va crear a Manresa. Al 2020 va complir 25 anys de funcionament, trajectòria que ha permès que 40 entitats diferents de la ciutat hi hagin format part en diferents etapes. Actualment hi participen 16 entitats i l’ Ajuntament de Manresa, creant una xarxa de participació per treballar plegats en el repte d’ avançar cap a societats compromeses amb el bé comú i la cultura de la Pau.

Vídeos relacionats