Solidaritat: La crida del Planeta

49:47 h
La solidaritat ha de guiar les respostes davant les crisis globals

La solidaritat ha de guiar les respostes davant les crisis globals. Per aconseguir un renaixement sostenible, hem de reconèixer la interdependència entre els éssers humans i la natura i promoure la salut del planeta Terra. No pot haver-hi una societat sana en un planeta malalt.

Relacionats