El cost humà de la Guerra Civil a Catalunya. Un nou estat de la qüestió.

Darreres dades de la investigació sobre el Cost humà de la Guerra Civil a Catalunya.

L’historiador Jordi Oliva, que ha coordinat durant gairebé trenta anys l’estudi sobre el Cost humà de la Guerra Civil a Catalunya, exposa les darreres dades de la

investigació que va iniciar fa 30 anys el Centre d’Història Contemporània de Catalunya per elaborar una relació nominal, que pretén ser exhaustiva, dels morts a

Catalunya —catalans i no catalans, d’un i altre bàndol— esdevinguts durant la Guerra Civil. Amb la informació recopilada s’ha creat una base de dades d’accés

públic i lliure anomenada el Cost humà de la Guerra Civil que posa a l’abast de tothom la informació bàsica sobre les persones mortes a Catalunya resultat de la

investigació. Jordi Oliva aporta les darreres dades per comprendre l’abast destructiu de la guerra en funció de les situacions diverses de les víctimes segons la seva

procedència, la causa de la seva mort o els esdeveniments històrics que les contextualitzen. Amb la participació de l’Associació Memòria i Història de Manresa

que aporta nova informació sobre les víctimes mortals a la ciutat.

Relacionats