On són? 85 anys d’exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya

“On són?” Aquesta és la pregunta que es fan milers de persones respecte dels seus familiars morts durant la Guerra Civil espanyola.

“On són?” Aquesta és la pregunta que es fan milers de persones respecte dels seus familiars morts durant la Guerra Civil espanyola. Assassinats a la rereguarda,

afusellats per la dictadura franquista o, principalment, morts al front o en un hospital. De la majoria, mai no se n’ha conegut el lloc d’enterrament.

Queralt Solé, comissària de l’exposició que porta el mateix títol que la conferència, produïda per la Direcció General de Memòria Democràtica i la Direcció General de

Difusió de la Generalitat de Catalunya, explica quina ha estat la tasca de la Generalitat de Catalunya des de l’any 1937 per exhumar les fosses comunes de la

Guerra Civil i la importància que té aquesta tasca per identificar els morts, dignificar-ne el record i tancar el dol de les famílies, tants anys després dels fets.

La historiadora també explica el sentit polític i el valor social que ha tingut l’exhumació de fosses al llarg dels anys, durant la guerra civil, la dictadura franquista i fins a

l’actualitat.

 

Relacionats